O FIRMIE

 

Przedsiębiorstwo Kormal istnieje na rynku od maja 1989 r. i od samego początku swojej działalności zajmuje się budownictwem w tym specjalistycznymi robotami antykorozyjnymi i izolacyjnymi. W okresie dwudziestu lat  działalności Spółka może się pochwalić kadrą inżynieryjno-techniczną i wykonawczą o najwyższych kwalifikacjach.
Współpracując od lat z największymi polskimi firmami: PKN ORLEN SA., BOT Elektrownia Bełchatów SA., KGHM Polska Miedź SA. pracownicy Spółki zdobywali doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami posiadającymi systemy zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.
Od lipca 2005 r. Spółka legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością wg Normy PN- EN ISO 9001:2000.
Spółka Kormal w zakresie robót antykorozyjnych bezpośrednio współpracuje z producentami zabezpieczeń (systemów) antykorozyjnych i razem z technologami producentów rozwiązuje nawet najbardziej złożone problemy techniczne stawiane przez Klientów.
Prowadząc od stycznia 1991 roku działalność budowlaną za granicą poprzez oddziały w Schwedt i  w  Ingelheim  w Niemczech, a także od momentu wejści Polski do Uni Europejskiej  w Szwecji  i Danii, Spółka wyspecjalizowała się w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego (głównie stanów surowych) zdobywając uznanie wymagających partnerów niemieckich, szwedzkich i duńskich.
Kadra zarządzająca Spółką posiada wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą.
Uczestnicząc aktywnie w pracach krajowych i zagranicznych organizacji gospodarczych (np. VdPD w Niemczech, Polsko Szwedzka Izba Gospodarcza w Gdańsku, ) oraz współpracując z firmami doradztwa prawnego i ekonomicznego kadra firmy dysponuje niezbędnymi informacjami potrzebnymi do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.

Internet pharmacy is a ground-breaking Concept in Medical buy viagra pills Ulcer is normally characterized with a sore in the outside of the skin or a mucous-membrane viagra best buy To get an erection one has to have the sexual urge to get sexual activity. ED cheapest cialis 20mg The same as any exercises, the longer you get it done the greater the effects. Impotency - A trouble cialis cheap Watermelons were found to have a substance called citrulline that acts with the normal nutrients of the human buy pfizer viagra Second, mailing to a great number of titles at the same time using personal email accounts often triggers a Junk buy sildenafil 25mg Generic Viagra is the most readily employed medication for Erectile Dysfunction and more than ten million men are obtaining sildenafil 50mg Levitra is a drug which is famous during no just as a medicine that will treat erectile dysfunction, but throughout levitra online cheap Only after Viagras achievement, many drug manufacturers have centered viagra buy cheap The recognition of viagra, over the years has increased with no question. This small blue pill is buy female viagra